Бутик „Кигили“

Идејното решение за бутиците Кигили како дел од Веибо групацијата во Македонија беше искреирано по пример од веќе реализиран бутик на истата компанија лоциран во Кина. Користени се смирени бои како што одликуваат на стилот на гардеробата којашто се продава во овој простор. Во проектот се направени интервенции на плафонот со ленти диоди од влезот кон пултот како и на целиот плафон во просторот со каскада за рефлектори. Излозите се планирани да бидат во винтиџ стил со стара тула обоена бело и бродски под.

Автори

  • Елена Мартиновска, Дипл.инж.арх.
  • Ема Николова, Дипл.инж.арх.

3д визуелизација

  • Младен Поп Ицев, Дипл.инж.арх.
  • Иван Пешевски, Дипл.инж.арх.

Локација

  • Скопје

Година

  • 2015