3д визуелизација на станбени куќи

Проектот за 3д визуализација на станбениот блок објекти во Љубљана беше нарачан од компанијата “ЈЕС НЕДВИЖНИНИ”. Ни беше задоволство да соработуваме со странска компанија за прв пат.

3д визуелизација

  • Лина Димитровска, М-р Арх.

Локација

  • Љубљана, Словенија

Година

  • 2019