3д визуелизација за станбена зграда

3д визуелизација

  • Ивана Пекевска, М-р Арх.

Инвеститор

  • Линеа Скопје

Интернет адреса

  • https://linea-skopje.com.mk

Локација

  • Општина Центар, Скопје

Година

  • 2023