Станбена зграда 2

Овој проект е изработен за потребите на градежната компанија Хантерс Дооел, која се занимава со инвестирање, изградба и продажба на станови.

Автори

  • Елена Мартиновска, Дипл.инж.арх.
  • Ивана Пекевска, М-р Арх.

3д визуелизација

  • Ивана Пекевска, М-р Арх.

Инвеститор

  • Хантерс Дооел

Интернет адреса

  • https://hanters.com.mk/

Локација

  • Општина Кисела Вода, Скопје

Година

  • 2021