Стан бр.24

Автор

  • Елена Мартиновска, Дипл.инж.арх.

3д визуелизација

  • Благоја Ристовски, M-r Arch.

Локација

  • Скопје

Година

  • 2019