Слаткарница Делициа

Автори

  • Елена Мартиновска, Дипл.инж.арх.
  • Маријана Николовска, М-р Арх.

Соработник

  • Фросина Ангелеска, М-р Арх.

3д визуелизација

  • Маријана Николовска, М-р Арх.

Фотографија

  • Марко Костовски

Локација

  • ул. Пандил Шишков бр.4 лок.5, нас.Аеродром, Скопје

Интернет страница

  • https://shop.delicia.mk

Година

  • 2021