Стан бр.39

Автор

  • Маријана Николовска, М-р Арх.

3д визуелизација

  • Маријана Николовска, М-р Арх.

Фотографија

  • Марко Костовски

Локација

  • Скопје

Година

  • 2021