Стан бр.43

Автори

  • Елена Мартиновска, Дипл.инж.арх.
  • Маријана Николовска, М-р Арх.

3д визуелизација

  • Маријана Николовска, М-р Арх.

Локација

  • Герасдорф, Виена, Австрија

Година

  • 2022