Стан бр.52

Автор

  • Елена Мартиновска, Дипл.инж.арх.

3д визуелизација

  • Маријана Манчевска, М-р Арх.

Фотографија

  • Андријана Тилиќ

Локација

  • Скопје

Година

  • 2023