Станбен објект 8 (дизајн на фасада)

Автор

  • Елена Мартиновска, Дипл.инж.арх.

Соработник

  • Маријана Николовска, М-р Арх.

3д визуелизација

  • Ивана Пекевска, М-р Арх.

Локација

  • Крива Паланка

Година

  • 2022