Колекција ламби “Танцот на светлината”

Колекцијата амбиентални ламби „Танцот на светлината“ е рефлексија на интересот на авторката за осмислување на светлечките детали при уредувањето на ентериерот. Ламбите преку својата специфична форма, која е поврзана со дрвото како симбол на природата, внесуваат топлина во просторот и претставуваат уникатен визуелен акцент. Тие се комбинација од природен материјал и метал со цел да се вклопат и во модерно и во класично уреден простор.

Автор

  • Елена Мартиновска, Дипл.инж.арх.

Фотографија

  • Андријана Тилиќ

Локација на изложби

  • Недела на дизајн 2012, Куршумли Ан, Скопје
  • Бела ноќ 2012, Скопје

Година

  • 2012