Ентериер бр.58 за станбен објект бр.8

Автори

  • Елена Мартиновска, Дипл.инж.арх.
  • Фросина Ангелеска, М-р Арх.

3д визуелизација

  • Фросина Ангелеска, М-р Арх.

Локација

  • Општина Кисела Вода, Скопје

Година

  • 2024