Стан бр.1

За овој проект е карактеристично тоа што е креиран во класичен стил и се користени безвременски материјали и природни бои. Највоочлив е преградниот дел меѓу влезниот простор и дневниот престој, кој е направен од дрвени столбови кои заедно со полиците се впечатлив  декоративен детаљ.

Автор

  • Елена Мартиновска, Дипл.инж.арх.

Фотографија

  • Андријана Тилиќ

Локација

  • Скопје

Година

  • 2012