Стан бр.50

Автори

  • Елена Мартиновска, Дипл.инж.арх.
  • Маријана Манчевска, М-р Арх.

3д визуелизација

  • Маријана Манчевска, М-р Арх.

Локација

  • Берлин

Година

  • 2023