Станбен објект 4

Овој обејкт се карактеризира со едноставна форма и минимализам, а сепак ја задоволува функцијата на станбен објект со сите потребни содржини за домување.

Автор

  • Елена Мартиновска, Дипл.инж.арх.

3д визуелизација

  • Сандра Костадинова, дизајнер

Локација

  • Свети Николе

Година на проектирање

  • 2017