Стан бр.32

Дизајнот на овој простор е инспириран од убавата поставеност на дневниот простор, како и од насоката на инвеститорите, амбиентот да е сталожен и удобен како за уживање. Затоа користевме земјани бои, а акцентот е ставен на столбот меѓу трпезаријата и двете фотељи на коишто е поставена репродукција на сликата “Bliss” на македонскиот уметник Михаил Корубин.

Автори

  • Елена Мартиновска, Дипл.инж.арх.
  • Маријана Николовска, М-р Арх.

3д визуелизација

  • Маријана Николовска, М-р Арх.

Соработник

  • Фросина Ангелеска, архитект

Локација

  • Штип

Година

  • 2020