Дизајн на Кујни

Во минатото кујните биле посебни простории, меѓутоа денес се дел од дневниот престој и завземаат значајно место во домот поради што посветуваме особено внимание на нивниот дизајн. Покрај изборот на плочестиот материјал за вратичките на елементите, сметаме дека многу значајни се и ѕидните плочки и дека тие се лицето на кујната. Исто така крајната слика на кујната ја дава и осветлувањето, како и во целиот ентериер.