Стан бр.10

Во овој простор доминира кафеавата боја во повеќе нијанси која заедно со сините детали придонесува за топлиот амбиент и пријатната домашна атмосфера. Во изборот на мебел доминира модернизмот од периодот кога е изведен проектот.

Автор

  • Елена Мартиновска, Дипл.инж.арх.

Соработник

  • Ема Николова, Дипл.инж.арх.

Дизајн на маси и закачалка

  • колекција {trikoN} на Ема Николова, Дипл.инж.арх.

Фотографија

  • Андријана Тилиќ

Локација

  • Скопје

Година

  • 2015