Стан бр.9

Овој простор изобилува со топлина заради позитивната енергија на инвеститорите, што придонесе до леснотија во креирањето на целиот концепт и дизајн. Користени се светли тонови како кафеава и тиркиз во комбинација со бела иверица со текстура на дрво. Детската соба и санитарните простории се одликуваат со посмели меѓутоа сосема ненаметливи бои.

Автори

  • Елена Мартиновска, Дипл.инж.арх.
  • Ема Николова, Дипл.инж.арх.

Фотографија

  • Андријана Тилиќ

Локација

  • Скопје

Година

  • 2015