Станбена куќа 5

Овој проект е малку поинаков од останатите проекти на Метатет студио. Се работи за станбен објект на површина од околу 600 м2. Влезот пред куќата е репрезентативен и има нагласени два столба на трите скали. Пред куќата има кружен тек како и можност за паркирање на две возила. Во задниот дел од куќата се наоѓа базенот со дрвена платформа околу како и летна скара и простор за лежалки. Овој простор е поврзан со мини-фитнес сала чиишто врати целосно се отвараат и формираат тесна врска на внатрешноста со надворешноста.

Автори

  • Елена Мартиновска, Дипл.инж.арх.
  • Славица Макаровска, М-р Арх.
  • Маријана Николовска, М-р Арх.

3д визуелизација

  • Славица Макаровска, М-р Арх.

Локација

  • нас.Визбегово, о.Бутел, Скопје

Година

  • 2019