Станбен објект 8

Автори

  • Елена Мартиновска, Дипл.инж.арх.
  • Ивана Пекевска, М-р Арх.

3д визуелизација

  • Ивана Пекевска, М-р Арх.

Локација

  • Општина Кисела Вода, Скопје

Година

  • 2023