Универзитет за информатички технологии (Трета награда конкурс)

Проектот е третонагреден труд на конкурсот за идејно архитектонско-
урбанистичко решение при Министертството за образование и наука на РМ.
Објектите се проектирани на две парцели, поврзани со подземен премин.
На првата се проектирани објектите за Универзитетот за информатички
технологии, односно два института и седум факултети, а на втората се
предвидени објектите за студентскиот дом и спортската сала со паркинг-
простор.

Автор

  • Валентино Константиновски, Дипл.инж.арх.

Соработници

  • Елена Мартиновска, Дипл.инж.арх.
  • Ема Николова, Дипл.инж.арх.
  • Јасмина Димова, Дипл.инж.арх.
  • Весна Јовановска, Дипл.инж.арх.
  • Владимир Деловски, Дипл.инж.арх.

Награда

  • Трето награден труд од Министертсво за образование

Година

  • 2008