Приватен стан 19

Овој простор изобилува со сиви и земјани тонови. Акцентот е ставен на иверката со дабова текстура којашто се појавува во сите простории. За освежување е додадена зелената боја како би внела повеќе свежина во просторот.

Автори

  • Елена Мартиновска, диа
  • Маријана Николовска, миа

Година на реализација

  • 2018

Соработник

  • Славица Макаровска, миа