Стан бр.19

Овој простор изобилува со сиви и земјани тонови. Акцентот е ставен на иверката со дабова текстура којашто се појавува во сите простории. За освежување е додадена зелената боја како би внела повеќе свежина во просторот.

Автори

  • Елена Мартиновска, Дипл.инж.арх.
  • Маријана Николовска, М-р Арх.

Соработник

  • Славица Макаровска, М-р Арх.

Локација

  • Скопје

Година на реализација

  • 2018