Детска соба

Автор

  • Елена Мартиновска, Дипл.инж.арх.

3д визуелизација

  • Маријана Николовска, М-р Арх.

Локација

  • Скопје

Година

  • 2019